Lid van Verdienste: Hans van den Besselaar * sinds 2017
Vanwege zijn verdienste om elk jaar onze vereniging met zijn hulp de vogelshow te ondersteunen, bovendien heeft hij de vereniging enkele malen voorzien van financiële sponsoring.

Lid van Verdienste: Henry Hoogaars * sinds 2017
Vanwege zijn verdienste voor de vereniging om ‘Het Gouden Ei’ door zijn vakkennis als edelsmid al vele jaren te voorzien van het beroemde edelmetaal.

Gouden Vogelring: Gerard van Bakel * sinds 2015
Het bestuur en leden van De Goudvink hebben in het jubileumjaar 2015 aan Gerard van Bakel een gouden vogelring uitgereikt, dit kleinood is uniek en wordt éénmalig aan iemand uitgereikt. Hij heeft dit ontvangen vanwege zijn vele verdiensten voor De Goudvink.

Postuum erevoorzitter: Henk van den Tillaart * sinds 2004
Vanwege zijn verdiensten voor vogelvereniging De Goudvink in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor zijn 24 jaar onafgebroken voorzitterschap.

Erelid: Bas van de Bruggen * sinds 2004
Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging door het jaarlijks belangeloos aanleggen van een prachtige tuin in de zaal van de vogelshow.

Erelid: J.v.d.Loo * sinds 2004
Vanwege zijn grote inzet en verdiensten voor de vereniging gedurende 25 jaar.

Erelid: Frans van de Bruggen * sinds 2000
Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging in het bijzonder voor het uitstekend verzorgen en beheer van het verenigings-materiaal, voor het indelen van de vogelshows en voor zijn 20 jarige carrière als bestuurslid.

De Goudvink is trots op deze ereleden en de vereniging zal hen dan ook te allen tijde dankbaar blijven voor hun inzet.