30 januari 2016 is Rien Beks gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap.
Rien is 83 en sinds enkele jaren woonachtig in verzorgingshuis
De Vlasborch waar hij nog altijd met veel plezier zorgt voor zijn prachtige volière. Niet alleen hijzelf maar alle medebewoners genieten ervan en dat is waar het om draait in de vogelwereld.
Vogelvereniging De Goudvink is trots om Rien in de vereniging te mogen hebben en feliciteert Rien via deze weg nogmaals met zijn jubileum.

RienBeks